Mouvman:
Kinesitherapeuten

INTRO

Onze praktijk is een eigentijdse kinesitherapiepraktijk waar U terecht kan voor kinesitherapeutische begeleiding van gezondheidsklachten. De praktijk is gevestigd te Buggenhout-Opdorp in het middelpunt van Vlaanderen en grenzend aan Malderen, Lippelo en Sint-Amands.’

Wij zijn een dynamisch team met een goede mix van ervaring en jeugdig enthousiasme. Ieder lid van ons team zal U volgens zijn of haar specifieke bekwaamheden zo correct mogelijk begeleiden in uw herstel.

Zo krijgt U de garanties dat in samenspraak met U en uw behandelend geneesheer steeds gekozen wordt voor het voorspoedigste hersteltraject.

THERAPIE

10

Shockwave therapy

Radiale Shock Wave Therapy (RSWT) houdt het gebruik in van drukgolven, die van buiten het lichaam gericht worden lokaal op het lichaam. De golven worden omgezet in kinetische energie op de scheiding van weefsels met verschillende densiteit (bv. bot-peesweefsel). Deze therapie heeft zijn oorsprong in de behandeling van nierstenen (lithotropsie) en wordt beschouwd als een veilige, niet-invasieve behandelwijze.

Wat wordt met RSWT behandeld?

Bewezen effectief voor hielspoor, tennis elbow, achillespeestendinopathie, schouderpeestendinopathieën; calcificerende schouderpezen, patellaire tendinopathie; behandeling van myofasciale pijnen (Triggerpunten).

Aantal behandelingen? Frequentie?

Van 6 tot 9 behandelingen met een tussenperiode van 5 tot 7 dagen (maximum 10 dagen). Een behandeling duurt ongeveer 5-15 minuten.

Is de behandeling pijnlijk?

De behandelingen zijn oncomfortabel, maar worden door iedereen goed verdragen.

Zijn er neveneffecten?

Er kan wat irritatie aan de huid optreden of zwelling. Deze neveneffecten verdwijnen meestal binnen de week na de behandeling.

Hoe werkt het apparaat?

Een radiale schokgolf wordt pneumatisch gegenereerd en wordt overgebracht in het te behandelen weefsel. De drukgolven veroorzaken een locale verhoogde metabole activiteit en wijzigen de biochemische omgeving. Dit proces stimuleert het genezingsproces en zorgt ook voor pijnvermindering.

Hoe snel werkt het?

De meeste patiënten voelen al een merkelijke verbetering na de eerste behandeling. Sommige patiënten zullen pas een verschil voelen na de derde behandeling. Het herstelproces is accumulatief waardoor patiënten nog verbetering ervaren tot verschillende weken na het stopzetten van de behandeling. Omdat cellen worden afgebroken en weer opgebouwd worden wordt  het maximum resultaat meestal gevoeld na 12 weken na de eerste behandeling.

Waarom radiale shockwave therapie aanwenden?

 • Snel en efficiënt
 • een zeer interessante optie in plaats van een operatief ingrijpen, wat een langere revalidatietijd vraagt evenals een langer werkverlet, verlies aan inkomen een verminderde levenskwaliteit gedurende de reconvalescentietijd.
 • Beperking van het gebruik van medicatie
 • Beperking van het gebruik van corticosteroïden of van herhaalde injecties.
 • Wordt thans vaak te uitsluitend gebruikt wanneer andere interventies hebben gefaald.
 • interessante therapie-optie bij atleten die hun sportieve activiteiten willen hervatten maar blijven lijden aan chronische pijnen.

Is er Klinische evidentie over radiale shockwave?

Ja. Meer en meer worden verschillende studies met goede onderzoeksmethodiek gepubliceerd die beter en beter de klinische relevantie van RSWT aantonen bij goed gedefinieerde aandoeningen.

09

TECAR

TECAR staat voor ‘transfer van energie via capacitieve en resistieve elektrodes’.
Bij therapeutisch gebruik betekent dit concreet dat er bewegende elektrodes gebruikt worden die voor een plaatselijke energietransfer zorgen. Zo ontstaat er ofwel een elektrisch veld (capacitieve behandeling) ofwel een elektromagnetisch veld (resistieve behandeling).

Door het creëren van deze velden bekomt men:

 • Een verbeterde permeabiliteit van het celmembraan
 • Een verhoogde intra- en extracellulaire ionenbeweging
 • Het herstel van het chemisch en elektrisch evenwicht in de cellen
 • Het stimuleren van mitochondriën om meer ATP aan te maken
 • Het opwekken van endogene warmte in de weefsels (diathermie)
 • Vasodilatatie
 • Stimulatie van het lymfesysteem
 • Endorfine release

Resultaten:

Door de TECAR therapie vindt er een versneld weefselherstel plaats. Het werkt bovendien ontstekingsremmend, pijn dempend en spierontspannend. Het brengt ook een mobiliteitsverbetering teweeg.

Indicaties:

Deze therapie is o.a. aangewezen bij:

 • Spieraandoeningen
 • Contracturen
 • Kneuzingen
 • Littekenvergroeiingen
 • Oedeem
 • Verstuikingen
 • Carpaal tunnel
08

Lymfedrainage

Lymfedrainage is een therapievorm waarbij getracht wordt het natuurlijk afvloeien van lymfevocht te verbeteren en te versnellen, in het bijzonder waar er zich overtollig lymfevocht onderhuids  ophoopt. Dit kan gebeuren dmv van manuele compressie (dwz mbv de handen van de therapeut(e) die met gepaste druk en bewegingszin de lymfestroom beter op gang tracht te krijgen) en/of via een multikamertoestel dat de diepe venen draineert (lymfamat).

Wat is lymfe en het lymfevaatstelsel?

Het lymfestelsel is een tweede vaatstelsel, naast het bloedvatenstelsel, dat zorgt voor de afvoer van bepaalde afvalstoffen uit de cellen van het lichaam. In de lymfevaten stroomt lymfe, zoals bloed in het bloedvatenstelsel. Lymfe bevat ongeveer dezelfde bestanddelen als bloedplasma, maar heeft een hogere concentratie eiwitten. Het lymfestelsel bestaat uit lymfevaten, die samenkomen in lymfeklieren (ook al wel lymfeknopen genoemd).

Lichaamscellen hebben voedingsstoffen nodig om hun functie adequaat te kunnen uitvoeren. Deze stoffen worden aangevoerd door de bloedvaten. De wand van de bloedvaten is thv de cellen poreus, waardoor de stoffen gemakkelijk naar de ruimte tussen de cellen kunnen emigreren. De cellen nemen de stoffen die ze nodig hebben en storten afvalstoffen in de plaats. Het grootste deel van deze stoffen kan terug via de aderwand terug in de aders terecht om te worden getransporteerd naar de organen. Enkele stoffen, zoals eiwitten, zijn echter te groot om door die wand te immigreren. Deze worden opgenomen door de lymfevaten, omwille van hun hydrofiele aard: ze worden aangetrokken door water, waaruit lymfe grotendeels bestaat.

Het lymfestelsel staat ook in voor het immuunsysteem van de mens. Langs deze lymfevaten en –klieren worden zo witte bloedcellen en andere afweercellen vervoerd naar alle plaatsen van het lichaam.

Wat zijn de oorzaken waardoor lymfoedeem (vochtopstapeling) ontstaat?

 1. Lymfoedeem secundair aan tumorresectie:
  Kankercellen kunnen langs deze weg voor uitzaaiingen zorgen. Daarom worden vaak om uitzaaiing te voorkomen, de dichtstbijzijnde klieren weggenomen als de tumor wordt weggenomen. Dit heeft echter als gevolg dat het lymfevaatstelsel niet meer functioneert als voordien. Eiwitten, die hydrofiel zijn, zullen in de intercellulaire massa blijven zitten en trekken vocht aan.  Dit geeft een kettingreactie, want het water trekt ook weer nieuwe eiwitten aan. Zo ontstaat stilaan een zwelling in het lidmaat of het deel van de romp dat door deze lymfeklieren gedraineerd moet worden.
 2. Congenitaal lymfoedeem:
  Sommige mensen hebben reeds van bij de geboorte last van een “lui” lymfestelsel. Dit komt het meest tot uiting vanaf de puberteit. Het lymfoedeem kan voorkomen in verschillende of in één lichaamsdeel.
 3. Oedeem aan neus-keel oor (bv sinusitis):
  Dit is in feite een ophoping van vocht ter hoogte van de sinussen.
 4. Oedeem door trauma
 5. Oedeem van reumatische oorsprong
 6. Oedeem door veneuze stase
 7. Oedeem van het centraal zenuwstelsel (bv. Multiple sclerose)
 8. Oedemen tgv inwendige ziekten

Zijn er contra-indicaties?

 • Aanwezige tumor
 • Orgaantransplantaties
 • Infecties

In overleg met de arts kan lymfedrainage geïndiceerd of gecontraindiceerd zijn:

 • Acute opstoten van astma
 • Hartpatiënten
 • Longemfyseem
 • Schildklierproblemen
 • Neurovegetatieve disbalans

Waaruit bestaat de behandeling?

Manuele lymfedrainage zal steeds toegepast worden als therapie, omwille van het feit dat dit een algehele drainage inhoudt: MLD bestaat uit het leegmaken van de klieren, zowel als uit het stimuleren van transport door de lymfevaten. Dit kan eventueel aangevuld worden met compressietherapie. Op een aangename manier worden via een multikamer toestel de diepe venen gedraineerd waardoor de veneuze druk daalt.

07

Myofasciale spierpijn

Myofasciale therapie of triggerpunttherapie is een methode om via spieren(myogeen) en/of bindweefsel(fasciaal) pijn- of bewegingsklachten te behandelen.

Door verschillende oorzaken kunnen zich kleine verhardingen, “knopen”, in spieren ontwikkelen: myofasciale triggerpunten. Een triggerpunt is een zeer drukgevoelig gebied in een spier met een doorsnede van ca ½ -1 cm. Tegelijkertijd voorkomende klachten van iemand die last heeft van triggerpunten zijn:

Pijn:

De pijn veroorzaakt door triggerpoints kan scherp, stekend zijn of kan continu zeurend en/of knagend zijn.

Spierstijfheid(hypertonie) met spierverkortingen:

Door het ontstaan van triggerpoints in de spieren gaat het spierweefsel reflectoir samentrekken. De patiënt ervaart dit als een pijnlijke en verharde zone in de betrokken spieren.

uitstralende pijn:

Heel kenmerkend voor een triggerpunt is de uitstralingspijn: de pijn veroorzaakt door triggerpunten wordt meestal op een andere plek gevoeld dan waar het triggerpunt zich bevindt. Meestal is de oorzaak van de pijnklacht te vinden in een spier op afstand van de pijnzone.

01

Neuromotorische revalidatie

motorische functies door middel van oefentherapie.

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezig houdt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Daarnaast worden spierziekten ook vaak binnen dit domein ondergebracht.

Neurologische aandoeningen kunnen zowel progressie ontstaan (bv. Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, spierziektes, …) als plots optreden (hersenbloedingen  en -infarcten, hersentrauma’s door val, ongelukken, …).

De symptomen veroorzaakt door neurologische ziektes zijn zeer verscheiden en kunnen zelfs sterk verschillen van persoon tot persoon. Alle neurologische symptomen ontstaan door een stoornis in de goede werking van hersenen, zenuwen, ruggemerg of spieren en kunnen verschillende gevolgen hebben op neuromotorisch vlak. Zo kunnen bijvoorbeeld de spierkracht, de gevoeligheid, de coördinatie en het evenwicht aangetast zijn.  Er kan tevens ook spasticiteit of verlamming optreden.

Neuromotorische revalidatie is naast medicatie, tips en advies om beter met de aandoening om te gaan of een eventueel operatief ingrijpen een van de voornaamste interventies in de behandeling van neurologische aandoeningen en hun symptomen.

Aan neurologische aandoeningen gerelateerde klachten zijn: Hoofdpijn, rugpijn, zintuiglijke stoornissen, verlamming en duizeligheid.

11

Vestibulaire Revalidatie

Problemen met het evenwicht kunnen ontstaan door verschillende oorzaken. Afhankelijk van de oorsprong van de duizeligheid/evenwichtsstoornissen, zal de juiste behandelmethode gekozen worden.

Benigne paroxysmale positionele vertigo(BPPV) :

Benigne Paroxysmale Positie Vertigo/duizeligheid (BPPV) kenmerkt zich door acute draaiduizeligheid die ontstaat bij bewegingen, bijvoorbeeld als men gaat liggen of vanuit liggende houding overeind komt. De draaiduizeligheid is zeer heftig, maar duurt kort. Soms gaat de duizeligheid gepaard met  misselijkheid. Herhaling van de snelle hoofdbewegingen doet de klachten verminderen of verdwijnen.

BPPV kan optreden na een hoofdongeval, ooroperatie, bij een ontsteking of doorbloedingsstoornis van het binnenoor of na langdurige bedrust. In de meeste gevallen is er echter geen duidelijke oorzaak aantoonbaar.

De behandeling zal bestaan uit het Eppley-manoeuver of het gemodifieerde Eppley-manoeuver of andere manoeuver afhankelijk van de verschillende bewegingsvertigo’s. Dit zijn manoeuvers waarbij de therapeut rustig de steentjes terug naar hun normale plaats brengt. Verbetering treedt zeer snel op. In 80% van de gevallen zijn deze methodes effectief. Is dit niet effectief, wordt overgeschakeld op specifieke oefeningen van Brandt-Daroff.

Cervicale Duizeligheid:

Er zijn twee achterliggende redenen waardoor dit type duizeligheid kan ontstaan. Meestal gaat het om verwondingen van de nek (bv whiplash, vasculaire insufficiëntie). Informatie naar de hersenen uit de nek betreffende houding wordt verkeerd doorgegeven naar de hersenen. Hierdoor wordt verkeerde informatie naar de houdingsspieren teruggeven om de houding aan te passen. De klachten zijn constant aanwezig en worden versterkt door draaien van het hoofd. Klachten hebben een spontaan begin of zijn het gevolg van een trauma.

Rehabituatietraining:

Uit de literatuur is gebleken dat bepaalde vormen van duizeligheid ( met name perifeer vestibulaire uitval) en balansstoornissen goed kunnen worden behandeld let vestibulaire revalidatie. Vormen die perifeer vestibulaire uitval kunnen veroorzaken zijn onder andere neuritis vestibularis, labyrintitis en de uitval van één of beide evenwichtsorganen. Rehabituatietraining bestaat uit specifieke oefentherapie. Veelal is dit een combinatie van de zogenaamde Cawthorne Cooksey oefentherapie en balanstraining. Vestibulaire revalidatie heeft als doel het ventrale compensatie-, adaptatie- en substitutie- mechanismen te faciliteren ten einde de duizeligheid en balansstoornissen te verminderen. Daarnaast heeft vestibulaire revalidatie de verbetering van balans/evenwicht en ADL vaardigheden en verminderen van angst en onzekerheid tot doel.

06

Fasciatherapie methode Danis Bois (MDB)

Fasciatherapie is een behandelings- en begeleidingsvorm voor pijn, bewegings- en functioneringsstoornissen van zowel fysieke en/of psychische aard. De fasciatherapeut biedt efficiënte oplossingsmogelijkheden aan door gebruik te maken van sensoriële manuele technieken, sensoriële oefentherapie, introspecties( meditaties) en een specifieke coaching gebaseerd op kennis en inzichten uit de pedagogische wereld.

Alle delen van het lichaam staan met elkaar in verbinding door middel van fascia’s of verschillende bindweefselstructuren(spieren, botten, pezen, organen, ligamenten) die de lichaamsonderdelen bij elkaar houden. (biotensegriteit)
De fasciatherapeut werkt op dit niveau om verschillende blokkades op te lossen, deze zijnde structurele of psychologisch.

De therapie bestaat uit volgende verschillende onderdelen:

 • Het manuele gedeelte waarbij de patiënt op de behandeltafel ligt en de therapeut door middel van zachte weefseltechnieken het weefsel nagaan op blokkades/weefsel spanningen en van welke aard deze zijn om deze vervolgens proberen op te lossen en de beweeglijkheid van het weefsel te herstellen.
 • De educatieve lichaamsbeweging. Hierbij gaan we naar het manuele gedeelte de patiënt specifieke bewegingen aanleren om zo de losgemaakte weefsels opnieuw in het geheel van het lichaam te integreren.
 • Het gesprek met de patiënt. Hierbij wordt er na de behandeling samen gezeten met de patiënt om te praten over wat hij ervaren heeft en gevoeld heeft. Hierbij is de nadruk op de bewustwording van de patiënt van zijn eigen lichaam.

Fasciatherapie is een behandelingsvorm die de zelfregulerende systemen van het lichaam aanspreekt door middel van zachte technieken, sensoriële bewegingsvormen en de bewustwording van de patiënt zijn lichaam.

02

Dry Needling

Dry-needling met triggerpoint is een invasieve procedure waarbij een fijne naald of acupunctuurnaald in de huid en spier wordt ingebracht. Het is gericht op myofasciale triggerpoints (MTrP’s), hyperirriteerbare plekken in de gespannen band van de skeletspier en voelbaar als een knobbeltje. Dry-needling met triggerpoints kan worden uitgevoerd op oppervlakkig of diep weefselniveau.

Van dry needling is aangetoond dat het onmiddellijk de drukpijndrempel en het bewegingsbereik verhoogt, de spiertonus verlaagt en de pijn vermindert bij patiënten met musculoskeletale(myofasciale) aandoeningen.

De werkingsmechanismen omvatten:

 • Lokale spiertrekkingsreactie:
  Dry-needling kan een ‘lokale spiertrekkingsreactie’ opwekken, wat een onwillekeurige spinale reflex is die resulteert in een plaatselijke samentrekking van de aangetaste spieren die met droge naalden worden behandeld. Lokale spiertrekkingen kunnen leiden tot veranderingen in de lengte en spanning van spiervezels en stimuleren van mechanoreceptoren.
 • Effecten op de bloedstroom:
  Aanhoudende samentrekking van gespannen spierbanden in triggerpoints kan plaatselijke ischemie en hypoxie veroorzaken. Dry-needling veroorzaakt vasodilatatie in de kleine bloedvaten, wat leidt tot een verhoogde doorbloeding van de spieren en oxygenatie, wat resulteert in het ontspannen van de spier.

 • Neurofysiologische effecten:
  Dry-needling produceert lokale en centrale zenuwreacties om de hemostase op de plaats van het triggerpoint te herstellen, wat resulteert in een vermindering van zowel centrale als perifere sensibilisatie voor pijn.
dos

Dry Needling

Dry-needling met triggerpoint is een invasieve procedure waarbij een fijne naald of acupunctuurnaald in de huid en spier wordt ingebracht. Het is gericht op myofasciale triggerpoints (MTrP’s), hyperirriteerbare plekken in de gespannen band van de skeletspier en voelbaar als een knobbeltje. Dry-needling met triggerpoints kan worden uitgevoerd op oppervlakkig of diep weefselniveau.

Van dry needling is aangetoond dat het onmiddellijk de drukpijndrempel en het bewegingsbereik verhoogt, de spiertonus verlaagt en de pijn vermindert bij patiënten met musculoskeletale(myofasciale) aandoeningen.

De werkingsmechanismen omvatten:

 • Lokale spiertrekkingsreactie:
  Dry-needling kan een ‘lokale spiertrekkingsreactie’ opwekken, wat een onwillekeurige spinale reflex is die resulteert in een plaatselijke samentrekking van de aangetaste spieren die met droge naalden worden behandeld. Lokale spiertrekkingen kunnen leiden tot veranderingen in de lengte en spanning van spiervezels en stimuleren van mechanoreceptoren.
 • Effecten op de bloedstroom:
  Aanhoudende samentrekking van gespannen spierbanden in triggerpoints kan plaatselijke ischemie en hypoxie veroorzaken. Dry-needling veroorzaakt vasodilatatie in de kleine bloedvaten, wat leidt tot een verhoogde doorbloeding van de spieren en oxygenatie, wat resulteert in het ontspannen van de spier.

 • Neurofysiologische effecten:
  Dry-needling produceert lokale en centrale zenuwreacties om de hemostase op de plaats van het triggerpoint te herstellen, wat resulteert in een vermindering van zowel centrale als perifere sensibilisatie voor pijn.

Ondersteunende therapieën

05

Elektrostimulatie

Het therapeutisch aanwenden van laagfrequente gemodificeerde elektrische impulsen voor prikkeling van de huid en het onderhuids weefsel. Wordt toegepast bij spierletsels, alsook bij neurologische uitval van spieren of sensorieel weefsel.

04

Cryotherapie

Cryotherapie staat voor het therapeutische gebruik van koude. Deze vorm van koudetherapie kan analgetisch, anti-inflammatoir, vasomotorisch of neurologisch ingezet worden.

03

Ultrageluid

Bij ultrageluid wordt gebruik gemaakt van hoogfrequente geluidstrillingen. Deze therapie kan toegepast worden als er sprake is van peesletsel, spierletsel, of bindweefselcontracturen (verkorting/samentrekking) zoals gewrichtskapsel of littekenverklevingen.

Praktische Afspraken

De consultaties gebeuren enkel na afspraak van maandag tot vrijdag. Op maandag en woensdag van 8u tot 19u30, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8u tot 20u. Huisbezoeken worden door ons verrricht indien de patiënt zich niet kan verplaatsen om medische of sociale redenen binnen een straal van 7 km rond de praktijk.

U kunt steeds bellen voor een afspraak op het nummer 052/33 08 70. Indien u het antwoordapparaat te horen krijgt, spreek dan duidelijk uw naam, uw boodschap en uw telefoonnummer in. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

 • De doktersverwijzing
 • Een kleefvignetje van uw ziekenfonds, privéverzekering, arbeidsongevallenverzekering, …
 • Een handdoek voor op te liggen
 • Alle documenten of digitale gegevensdragers die nuttig zijn om uw gezondheidstoestand te staven: RX-foto’s, …

Verwittig ons zo snel mogelijk, ten laatste 24u vooraf. Wij houden het afgesproken uur voor u vrij en zijn genoodzaakt dit aan te rekenen indien u niet op tijd verwittigt. (wettelijke regeling)

Behandelingen die worden terugbetaald:

 • Intakegesprek met verbale en visuele instructie
 • Scholing
 • Manuele handelingen, lymfedrainage, TENS, Tecar, …

Wat wordt niet terugbetaald:

 • Behandelingen zonder doktersvoorschrift
 • Oefenmateriaal dat niet wordt teruggebracht binnen de afgesproken termijn of dat beschadigd is door onvoldoende zorg.
 • Bracing en (kinesio)taping
 • Myofasciaal material(Dry needling)
 • Coldspray
 • Shockwave therapie

Indien contante betaling niet mogelijk is, aanvaarden wij een overschrijving binnen de vijf werkdagen, alsook betaling via de payconic app. Bij niet-betaling zijn wij verplicht na het tweede rappel administratiekosten en verwijlinteresten aan te rekenen. U kunt ook een betalingsregeling per consult of met een andere periodiciteit aanvragen bij het begin van uw behandeling.

Volgens de wet op de uitoefening van de geneeskunde worden uw attesten voor het ziekenfonds, de verzekering, het werk,… meegegeven bij uw laatste behandeling na betaling van uw rekening.

KINE

Killian Borms

Afgestudeerd als Master Neurologische Kinesitherapie in 2020
Specialisaties

 • Neurologie
 • Shockwave Therapie
 • Fasciatherapeut
 • Dry Needling
 • Myofasciale klachten

Julie Plas

Afgestudeerd als Master Neurologische Kinesitherapie in 2020
Specialisaties

 • Neurologie
 • Shockwave Therapie

Contact

Location

VITSSTRAAT 70
9255 OPDORP (BUGGENHOUT)

Phone

Email

BTW

BE0804.986.370

Scroll naar boven